Exàmens Cambridge

Les titulacions de Cambridge English proporcionen no només un certificat sinó un aprenentatge sòlid i continuat de la llengua anglesa, pas a pas, d’una forma efectiva, gratificant i amena.

Cada examen es centra en un nivell del Marc Comú Europeu de Referència per les llengües (MCER) i ajuda als alumnes a millorar la seva comprensió i expressió oral i escrita.

Well-Come ofereix cursos per a tots els nivells, des de la preparació dels exàmens pels més petits (Young Learners) fins al nivell C2 Proficiency.

Imagen con los distintos niveles de certificacion

Que són les titulacions de Cambridge per Young Learners?

Són una sèrie d’exàmens d’anglès– Pre A1 Starters, A1 Movers i A2 Flyers – per a alumnes de 6 a 12 anys. Són exàmens divertits, dissenyats amb colors vius i que es basen en activitats que incentiven l’aprenentatge dels nens i nenes.