AMPAs

WELL-COME TO SCHOOL!

Servei dirigit a les AMPAs dels centres escolars que vulguin oferir cursos extraescolars d’anglès per a alumnes a partir de 4 anys. La nostra metodologia s’adapta a les habilitats de cada edat:

Pels més petits és bàsic que l’alumne/a aprengui a gaudir d’una llengua que no és la seva i que no se li faci complicat ni avorrit. Per això combinem el joc i la música, fent que s’ho passin molt be i gaudeixin de les classes. És extraordinària la capacitat d’absorbir coneixements a aquesta edat i la facilitat que tenen per l’aprenentatge d’una llengua estrangera.

Els objectius per alumnes més grans s’enfoquen a reforçar la comprensió, parla i l’expressió.

La nostra proposta és personalitzada per a cada centre escolar, depenent de les edats dels alumnes, els grups i la periodicitat. Ens desplacem al centre a fer les classes.

Imagen cartoon con estudiantes