Alfred

Alfred

Màster en Relacions Internacionals (Euromediterrànies), una llicenciatura en CC.PP. i de l’Administració i diferents cursos en formació lingüística.
Professor d’anglès.